İnterseksüel ŞaLaLa

cinsiyet ve cibilliyetin kaygan zemini

Tag Archives: interseksüel şalala

“Atadığınız cinsiyetleri reddediyorum, ben interseksim”

Haberi Hazırlayan : KAOS GL adına Aslı Alpar.

Fotoğraflar : Koray Arkadaş.

12. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi üçüncü gününde “Beden Tıbbın Cinsiyet Sınırlarına Uymadığında” oturumunda tıbbın intersekslere yaklaşımı tarihi aşamaları ile ele alındı.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) bu yıl 12.’sini düzenlediği Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi üçüncü gününde “Beden Tıbbın Cinsiyet Sınırlarına Uymadığında” konulu bir oturum gerçekleşti. Oturumun moderatörlüğünü Koray Başar üstlendi.

Oturumda geçmişten günümüze tıbbın intersekslere yaklaşımı ile interseksler ve Türkiye’de bu konuda çalışan hekimlerle yapılan bir araştırmanın bulguları ele alındı. Oturumda ayrıca intersekslerin bu alanda yürüttüğü politik mücadeleden de bahsedildi.

“Hekimler interseks kişilerin otonomisine izin vermeli”

Oturumun ilk konuşmacısı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalında öğretim üyesi Alev Özön oldu. Özön oturumda“Cinsiyet Gelişimi Bozukluklarına Yaklaşım”a dair konuştu.

Konuşmasına erken ve geç dönem cinsiyet gelişim bozukluklarına değinerek başlayan Özön, doğum sırasında bazen de yaşamın ilerleyen yıllarında bedenlerinin tıbbın ‘normal’ kabul ettiği ‘erkek’ ve ‘kadın’ özelliklerini taşımadığında tıbbın bu süreci nasıl ele alması gerektiğini katılımcılarla paylaştı.

Tıbbın intersekslere yaklaşımına dair son yıllardaki değişikliklerden bahseden Özön, interseks çocukların ebeveyninin psikososyal yönden desteklenmesi gerektiğini belirtti. Özön “Tıbbın intersekslere 1950’lerdeki yaklaşımı ne yazık ki uzun süre uygulandı. Bu yaklaşım cinsiyet kimliğinin kişiye empoze edilerek değiştirilebileceği varsayımına dayanıyordu. 90’lı yıllarda cinsiyetin doğumda belli olduğu ve bu empozenin işe yaramayacağı söylendi. Doğruydu ancak bana kalırsa, çoklu belirleyeni olan bir konuyu her iki yaklaşım da basite indirgiyordu. Nihayet 2000’li yıllarda çoklu belirleyen anlayışı kabul gördü ve 2010’dan günümüze de interseksler ikili cinsiyet üzerinden değerlendirilmiyor” dedi.

“Hekimler interseks kişilerin otonomisine izin vermeli” diyen Özön günümüzde tıbbın da bu yaklaşımı savunduğunun altına çizdi.

“Bazı hekimlerin intersekslere yaklaşımı bilimsel kararlarla değil toplumsal algılarla oluyor”

Oturumun ikinci konuşmacısı Ceren Aydın “İnterseks ve Cinsiyet Özelliklerindeki Çeşitliliklerin Medikalizasyonu”na dair katılımcıları bilgilendirdi. Aydın, Türkiye’de interseks bireylerin deneyimlerini hekimlerle görüşerek hazırladığı araştırması ile birlikte sundu.

Ne yazık ki bazı hekimlerin intersekslere yaklaşımı bilimsel kararlarla değil toplumsal algılarla oluyor” diyen Aydın, geri dönüşü olmayan tıbbi müdahalelerin etik açıdan içinde barındırdığı sorunlara değindi.

Aydın, interseks kişiler ve alanda çalışan hekimlerle yaptığı görüşmelerden örneklerle konuşmasını sürdürdü. Tıbbın ikili cinsiyet normlarını merkeze alarak gerçekleştirdiği müdahalelerin intersekslere verdiği kalıcı zararları sıralayan Aydın bu kişilerin tıbbi süreçte izole edildiğini vurguladı.

Aydın konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı: “yaptığım görüşmelerde interseksler hekimlerin bedenlerini nesneleştirdiğini söyledi. Yaşadıkları ayrımcılığı şöyle özetlemek mümkün: Hekimlerin özneye söz hakkı tanınmaması, rızaları alınmadan yapılan tıbbi müdahalenin yarattığı travma ve hastane personelinin ayrımcı yaklaşım. Tıbbın intersekslere ‘düzeltme’ mantığı ile yaklaşmaması lazım.”

“Biz çeşitliliğiz ve tıp bizi bu şekilde tanımlamak zorunda”

Oturumun son konuşmacısı interseks aktivisti Şerife Yurtseven oldu.

Intersex Anatolian ve Türkiye İnterseks İnisiyatifleri adına çalışmalar yürüten Şerife Yurtseven konuşmasına “İnterseksler keşke modern tıbbın gelişmediği dönemde yaşasaydı. Keşke hiç tanışmasaydım ben de tıpla. Tıp hiçbir zaman hiçbir ülkede hiçbir interseksi mutlu etmemiştir. Çünkü biz hasta değiliz, ‘bozukluk’ kavramını da kabul etmiyoruz. Biz çeşitliliğiz ve tıp bizi bu şekilde tanımlamak zorunda” diyerek başladı.

Yurtseven interseks olarak kendi deneyimlerini aktardı ve “Bedenimiz hekimlerin çalışma sahası değil, biz kimsenin deneği değiliz” diyerek ikili cinsiyet sistemini eleştirdi. Yurtseven sözlerine şöyle son verdi: “Atadığınız cinsiyetleri reddediyorum, ne kadın ne de erkeğim, ben interseksim!”

İnterseks hakkında yanlış bilinen 5 şey !

26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü vesilesiyle interseks hakkında yanlış bilinen beş şeyi açıklığa kavuşturuyoruz.

Yanlış 1: Herkes erkek veya kadın doğar

İnsanlar çoğunlukla dünyada erkek ve kadın olmak üzere iki grup insan olduğunu ve herkesin biyolojik ve genetik özelliklerinin bu iki kategoriye göre şekillendiğini varsayar. Fakat durum her zaman böyle değildir. Dünyada erkek veya kadın bedeni gibi genel kabul görmüş kategorilere uymayan cinsel niteliklere sahip milyonlarca insan var.  Hepsi olmasa da bu kişilerin birçoğu interseks olarak tanımlanıyor.

İnterseks, cinsel organları, eşeysel bezleri, hormonları, kromozomları veya üreme organlarını etkileyen bir dizi doğal farklılığı tarif etmek için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. Bazen bu nitelikler doğuştan itibaren görünür durumdadır, bazen ergenlik çağında ortaya çıkar, bazense fiziksel olarak görünür değildir.

Yanlış 2: Nadir sayıda insan intersekstir

Uzmanlara göre insanların yüzde 1.7’si interseks özelliklerle doğar. Bu sayı, kızıl saçla doğanların sayısına yakındır. Buna rağmen, intersekslerin büyük oranda yetersiz temsil edilmesi nedeniyle interseks terimi çoğunlukla yanlış anlaşılıyor. Bu hafta Trump yönetiminden kamuoyuna sızan bir döküman, ABD hükümetinin cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti “sabit” erkek ve kadın kategorilerine bölerek, bu kavramlara yeni tanımlar getirmeye çalıştığına işaret ediyor. Trans ve intersekslerin varlığını tamamıyla yok sayan böyle bir adım, ABD’de ve dünyanın geri kalanında insan hakları açısından çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Yanlış 3: İnterseks olmak düzeltilmesi gereken bir durumdur

İnterseks birçok çocuk onları ‘normale döndürmek’ amacıyla ameliyat ediliyor. Bu müdahaleler, çoğunlukla vücudun büyük bir bölümünü etkilediği, tersine çevrilmesi mümkün olmadığı ve acil bir ihtiyaç olmadığı halde gerçekleştiriliyor.

Doktorlar ve ebeveynler iyi niyetli olabilir, ancak gerçek şu ki, interseks çocuklar üzerinde uygulanan prosedürler, kısırlık, fiziksel acı, idrarını tutamama ve hayat boyu süren psikolojik ıstırap da dahil olmak üzere çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Üstelik tüm bunlar çocukları, toplumun kız veya erkek çocuğun nasıl görünmesi ‘gerektiğine’ ilişkin normlarına uygun hale getirmek için yapılıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün yaptığı araştırma, bunun bir insan hakları ihlali olduğunun altını çiziyor. Söz konusu müdahaleler, çoğunlukla, çocukların kendi bedenleriyle ilgili alınan kararlar hakkında görüş bildiremeyecek kadar küçük oldukları bir yaşta gerçekleştiriliyor ve ebeveynler olası riskler hakkında yeterince bilgilendirilmiyor.

Devletler, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilikle ilgili zararlı ön kabullerle mücadele etmekle yükümlüyken birçoğu çocukları ‘uygun’ hale getirmek için gereksiz ameliyatlara maruz bırakmayı seçiyor.

Yanlış 4: İnterseksler transtır

İnterseks olmanın trans olmakla hiçbir ilgisi yoktur.

Fiziksel cinsel özelliklerimizin kendi cinsiyet kimliğimizi nasıl değerlendirdiğimizle veya kimden hoşlandığımızla ilgisi yoktur.

“Trans” kelimesi, cinsiyet kimliği doğuştan atanan cinsiyetinden farklı olan insanlar için kullanılan kapsayıcı bir kavramdır. “İnterseks” ifadesiyse, içsel kimlik algısıyla değil, fiziksel cinsel niteliklere dairdir. İnterseks ve trans ayrı kavramlardır, ancak bir interseks kendisini aynı zamanda trans olarak da tanımlayabilir.

Bir interseks heteroseksüel, gey, lezbiyen, biseksüel veya aseksüel olabilir ve kendisini kadın, erkek veya trans olarak tanımlayabilir ya da hiçbiri ile tanımlamayabilir.

İntersekslerin de transların da kendi cinsiyet kimliklerini seçme hakları vardır ve asla kendilerini rahat hissetmedikleri bedenlerle veya kimliklerle yaşamaya zorlanmamalıdırlar.

Yanlış 5: Hiç kimse intersekslerin haklarını savunmuyor

İnterseksin anlamıyla ilgili hala birçok yanlış fikir olsa da dünyanın dört bir yanında farkındalık yaratmak ve insan haklarını korumak için mücadele eden çok sayıda interseks hakları aktivisti var. İnterseks insan hakları savunucularının birçoğu, gelecekte hiçbir çocuğun kendi yaşadığı acıları yaşamamasını mümkün kılmak için çalıştığını söylüyor. İnterseks hakları aktivistş Eves ve Charlie, Uluslararası Af Örgütü’ne, açıklık ve kabul görme ihtiyacından söz etti.

Eves, “Toplum, insan olmanın karşılık geldiği çeşitliliğin tamamına daha açık olmalı, çocuklar da oldukları gibi büyüyebilmelidir” diyor. Charlie ise “Bu konunun tartışılmaması ve üzerinin örtülmesi, suskunluktan etkilenen insanların kendilerini ve bedenlerini kabul etmesini inanılmaz derecede zorlaştırıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

İnterseks hakları aktivistlerinin ve interseks hakları için mücadele eden örgütlerin yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde son zamanlarda bazı önemli adımlar atıldı. 2013’te 30 farklı örgütten interseks hakları aktivisti bir araya gelerek uluslararası interseks hareketinin talepleri ve tavsiyelerine dikkat çekmek üzere Malta Deklarasyonunu hazırladı. Bu yılki İnterseks Farkındalık Günü için ise Uluslararası İnterseks Örgütü (OII) Avrupa Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, Kuir ve İnterseks Gençlik ve Öğrenci Örgütü (IGLYO) ve Çevre Koruma Örgütü (EPA) ile bir araya gelerek interseks çocuklarını desteklemek isteyen ebeveynler için bir kılavuz yayınladı.

* Bu metin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından hazırlanmıştır…

“İNTERSEKS ÇOCUĞUNUZA NASIL DESTEK OLABİLİRSİNİZ ” KATALOGU TÜRKÇE OLARAK YAYIMDA !

IGLYO, OII Avrupa(organisation intersex international Avrupa Kolu) ve EPA ortaklığında hazırlanan “İnterseks çocuğunuza nasıl destek olabilirsiniz?” broşürü 26 Ekim İnterseks Farkındalık Günü’nde yayınlandı. Broşür; Fransızca, İngilizce, Türkçe, Portekizce ve İzlandaca olmak üzere beş ayrı dilde dijital ortamda okuyucuya açıldı.

Broşür; “İnterseks nedir?”, “Anne ve babalar için tavsiyeler”, “Sık sorulan sorular”, “Tıbbi müdahalelerle ilgili kararlar almak”, “Çocuğunuzla intereks olmak hakkında konuşmak”, “Diğer insanlarla interseks çocuğunuz hakında konuşmak”, “Diğerlerinin sorabileceği sorular”, “Öğretmenler, doktorlar ve diğer profesyonellerle interseks çocuğunuz hakkında konuşmak”, “Sözlükçe” ve “Faydalı linkler ve kaynaklar” olmak üzere on bölümden oluşuyor.

Kataloga ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz :

http://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2018/10/OII_InterGuide_TURK_ES_WEB.pdf

“Konu interseks çocuklar olduğunda, doktorlar her zaman en iyisini bilmiyor”

*Dr. Arlene M. Baratz’ın yazısıdır. Baratzi bir meme radyoloğu, iki interseks çocuğun annesi, AIS – DSD Destek Grubu tıp ve araştırma işleri sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi, interACT: Advocates for Intersex Youth (İnterseks Gençliği için Hak Savunucuları) Tıp ve Araştırma Komitesi üyesidir.

**çeviren: Belgin İnan.

***Bu yazı ilk olarak Kaos GL sitesinde, 26 Ekim 2018 interseks farkındalık gününde yayımlanmıştır.

Çocuğunuz tıbbi bir sorunla doğduğunda, benim gibi doktor bir anne olsanız bile, yardım, öneri ve tedavi için doktorlara başvurursunuz.

1980’lerde tıp fakültesine giderken menopoz sonrası dönemdeki kadınlara kemik erimesini önlemek için östrojen takviyesi reçete etmemiz öğretilirdi. İnterseks – Atipik kromozomlar, gonadlar ya da iç/dış cinsel organlar ile doğan – bebekler için ise standart uygulama bu farklılıklarını cerrahi müdahale ile “düzeltmek” ve çocuğun durumunu herkesten gizlemekti.

Bir meme radyoloğu olarak ben kariyerimde yıllar içinde östrojen reçete etmenin kadınlara zarar verebileceğini, meme kanserine davetiye çıkartabileceğini, kardiyovasküler sorunlara yol açabileceğini ve istemeden hastalarıma zarar verdiğimi öğrenince yıkılmıştım. Kabul etmek zordu ama bu kanıtlara dayalı tıptı, bunun zararlı olduğunu hastalarıma söylemek zorundaydım.

1990’larda çocuklarımın interseks olduğunu öğrendiğimiz dönemde anne ve babalara çocuğa farklılıklarını silen “normalleştirme” ameliyatı yapılması ve interseks olduğunun sır olarak saklanması tavsiye ediliyordu. Bunları yapmazsak çocuklarımızın intihar edebileceği söylenmişti.

Çok sayıda çocuktan bahsediyoruz: Amerika’da bebeklerin %1.7’si bir interseks varyasyonu ile doğuyor. Her 2000 cinsel organdan birisi kızlar ya da erkekler için “tipik” olarak nitelendirilenden farklı görünüyor. 1950’lerden beri cerrahlar sistematik olarak “normalleştirme” ameliyatlarını sürdürdüler ve çocukların soyunma odalarında çıplak kaldıklarında herkesle aynı görünmesini sağladılar.

Bir doktor olarak bu iddialar merakımı cezbetti ve tıp literatüründe araştırma yapmaya karar verdim. İlk ameliyatlar üzerine makaleler okudum ve bu uygulamalardan çıkartılan sonuçların gerçek rakamlara değil, verilerin ön yargılarla yorumlanmasına dayandıklarını gördüm. Örneğin, ameliyat kararını gözden geçiren bazı ailelere çocuklarında cinsiyet disforisi görülme olasılığının toplumun geneliyle aynı, yani %0.6 olduğu söylenmişti (toplam nüfus içindeki yetişkinlerin yaklaşık %0.6’sı trans kimliğini benimsiyor).

Aslında, interseks çocuklarda bu oran %12, yani söylenenin 20 kat üzeri! Dolayısıyla kız ya da erkek gibi görünsünler diye kozmetik cerrahiye maruz kalan bu çocukların pek çoğunun yetişkinlikte kendisini yanlış cinsiyette hissetme, yani size yanlış tahminde bulunduğunuzu söyleme riski var. Ameliyatlarda dokular alındığı için bu kayıpları ve zararları geri almak gibi bir şans da yok. Bu yazının devamını oku

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği “Free&Equal” çalışması sonuç bildirgesi

SONUÇ BİLDİRGESİ

*Aşağıdaki metin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin bildiri metnidir.

Çeviri: Evrim Bal

United_nations_flagİNTERSEKS

 İnterseks Ne Demektir ?

İnterseks insanlar ; genital organlar , kromozom yapısı, gonadlar  vb. açısından tipik dişi ve erkek  özelliklerini tam olarak göstermeyen cinsiyet karakteristiğiyle doğan insanlardır.

İnterseks kelimesi doğuştan gelen ve çok çeşitli farklı bedensel varyasyonları tanımlamak için kullanılan ortak şemsiye bir  terim ve tanımlamadır.

Bazı durumlarda interseks durumu doğuş anında farkedilebilir ama bazı durumlarda ise ergenliğe kadar anlaşılamayabilir.

Bazı kromozomal interseks varyasyonları (çeşitleri)  ise fiziksel olarak görülemeyebilir(anlaşılamayabilir).

Uzmanlara göre ,  nüfusun % 0.05’i ila % 1.7’si arası birey interseks özellikleriyle doğmaktadır. Bu rakamın oransal olarak  kızıl saçlı doğanlarla benzer olduğu tespit edilmiştir.ohchr-logo

İnterseks olmak , o kişinin biyolojik cinsiyet karakteristiğiyle ilişkilidir. Ancak o kişinin cinsel oryantasyonundan(yöneliminden) ve cinsiyet kimliğinden bağımsız bir olgudur. İnterseks bir kişi heteroseksüel(düz cinsel) , eşcinsel (gay veya lezbiyen) ,biseksüel veya aseksüel olabilir. Ve kendini kadın veya erkek veya her ikisi birden olarak tanımlayabilir. Ya da hiç birisi olarak tanımlamaz. Bu , o kişinin tercihidir.

Intersex_flag.svgBedenleri çoğunluktan farklı görünebildiği için interseks çocuklar veya interseks yetişkinler genellikle yaftalamaya veya dışlanmaya , küçük düşürülmeye maruz kalabilmektedirler. Ayrıca sağlık haklarından faydalanamama veya bedensel bütünlüklerine yönelik ihlâller gibi durumları içeren  çok çeşitli insan hakları ihlâllerine maruz kalabilmektedirler. Zoraki yapılan ilaç tedavileri ve bedensel eziyetlere maruz kalabilmekte ve ayrımcılığa uğrayarak eşitlik hakkından faydalanamayabilmektedirler. Bu yazının devamını oku

Dünya İnterseks Farkındalığı Günü’nü kutluyoruz !

12189525_443402689180379_5470152569295442921_n

Bugün, 19. kez, interseks bireyler, zorla uygulanmış cerrahi operasyonlardan hayatta kalanlar, sevgililer, eşler, aileler, arkadaşlar ve müttefikler tüm dünyada İnterseks Farkındalığı Günü’nü kutluyor ve Boston’da 26 Ekim 1996 tarihinde gerçekleştirilen dünya tarihindeki ilk interseks protestosunu anıyor. Amerikan Pediatri Akademisi’nin yıllık toplantısı sırasında Heidi Walcutt tarafından gerçekleştirilen bu protestonun başlattığı hareket bugün tüm dünyada büyüyerek devam ediyor ve interseks görünürlüğünü her geçen gün arttırıyor. İnterseks hareketinin zorunlu genital ameliyatları durdurmak için örgütlü mücadelesi 20 yılı aştı. İnterseks Farkındalığı etkinlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde 8 Kasım’a kadar devam edecek.

Son yıllarda dünyada interseks bireyler açısından iç açıcı gelişmeler yaşanıyor. Fransa, Almanya, Malta, Şili, ABD gibi pek çok ülkede intersekslerin kimlik belgelerinde cinsiyet belirtme zorunluluğunun kalkması, interseks çocuklara yapılan ameliyatların yasaklanması ya da bu konuda açılan hukuki davaların olumlu sonuçlanması gibi gelişmeler, bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin interseks çocukların bedensel bütünlüğünün korunması ve interseks hakları konusundaki girişimleri ve tavsiyeleri umut verici.

Nereden nereye geldik?

Türkiye’ye bakarsak; Türkiye’de kurumsallaşmış bir interseks hareketinden söz edemiyoruz belki ama on yıl hatta beş yıl öncesi ile karşılaştırdığımızda hayal bile edemeyeceğimiz kadar yol aldık. Öyle büyük bir suskunluğun, görünmezliğin içinden geliyoruz ki son bir kaç yıldır en azından LGBT camia içerisinde edindiğimiz görünürlük ve bir elin parmaklarını zar zor geçen sayıdaki interseks yoldaşlarımız bile çok anlamlı bizim için.

Türkiye’de bir interseks aktivizminin varlığından söz edeceksek bunun başlangıçta internet üzerinden örgütlenme sayesinde, çeşitli internet mecraları sayesinde, en önemlisi de LGBT camiadan interseks olmayan yoldaşların destekleriyle mümkün olduğunu belirtmeliyim. İnterseks bireylerin henüz birbirlerine ulaşamadıkları, sayımızın az olduğu dönemlerde lezbiyen, gey, biseksüel, trans, kuir, anarkofeminist arkadaşlar bizim sesimiz olmaya çalıştılar, iyi ki hala yanımızdalar. Neler yaptık diye kısaca bir göz atarsak, sürecin temelini LGBT örgütlere ulaşıp temaslar kurmaya başladığımız 2009 yılının oluşturduğunu söyleyebiliriz sanırım.

Blog ile çıkmıştık yola…

Ardından intersexualshalala.wordpress.com blogumuzun kurulması, buradaki yazıların Lambda, Kaosgl, Pembe Hayat gibi başka örgütlerin yayın organlarında da çıkması, bu şekilde ufak ufak LGBT çevrelerde interseksin görünürlük kazanmaya başlaması geldi. Bu sırada blog sayesinde biz interseks aktivistleri birbirimizi bulmaya devam ettik, blogun yanı sıra bütün sosyal medya platformlarında hesaplarımızı açtık. Gerek kişisel hikayelerimizin kendi ağzımızdan aktarımı ile, gerekse çeviri çalışmaları ile bu blog Türkçe’deki en doyurucu interseks bilgi kaynağı oldu desek yanlış olmaz. Blogda bazı yazıları İngilizce ve Kürtçe’ye de çevirdik.

Ayrıca, onur haftası kapsamında Arjantinli interseks aktivist Mauro Cabral’ın İstanbul’da bir konuşma yapması, ardından Gabrielle Le Roux’nun “Türkiyeli, Trans, Gururlu” adlı çalışması dahilindeki kitapta blogdaki yazılardan birisinin de İngilizce’ye çevirilerek yer alması, yine blogumuzdaki yazıların Almanca’ya çevrilerek Almanya’da intersekslerin deneyimlerinin anlatıldığı bir kitapta yer alması dünyadaki interseks aktivistlerini de Türkiye’deki intersekslerden haberdar etti.

LGBTİ’nin “İ”si

Bu sırada Lambda ve diğer örgütlerde zaman zaman toplantılar yaparak LGBT müttefiklerimizin interseks bireyleri daha iyi tanımalarını sağlamaya çalıştık. Bu esnada blog aracılığı ile sayımız artmaya devam etti. Onur yürüyüşlerine katılmaya başladıktan bir kaç yıl sonra Lambda’nın “interseksler vardır” lolipopları da onur yürüyüşünde belirmeye başladı ki bu da bizim açımızdan önemli ve hoş bir şeydi. Onur yürüyüşünde gey, lezbiyen, trans, biseksüel lolipoplarının, pankartlarının yanı sıra intersekslerin de adını görmek bir dönüm noktasıydı. Aynı zamanda Lambdaistanbul İnterseks Manifestosu’nu yayınlayarak bundan sonra mücadeleye LGBTİ çatısı altında devam edeceğini duyurdu, bugüne kadar “İ”nterseksi eksik bıraktığı için tüm interseks bireylerden özür diledi. Yola çıkarken lgbt’nin bir de “i”si var, “i” harfini getirmeye geldik demiştik, bunu başardığımızı artık her yerde görüyoruz. “LGBTİ” kısaltması o kadar yaygınlaştı ki homofobik yayınlarda bile artık “i”yi eksik etmiyorlar 🙂

Türkiye pratiğinde 3. dalganın en ilham verici örneklerinden biri olan Feministival’de de yoldaşlarımız sayesinde intersekslerin adının geçmesi feminist hareket ile birbirimizi kucaklamaya dair çok hoş bir gelişmeydi.

Medya görünürlüğü ve video çalışmamız

Bizim için göreceli küçük ama önemli zaferlerden biri de fotoğrafsız, çekine çekine de olsa Hürriyet, Cumhuriyet, Bianet gibi yayın organlarına verdiğimiz röportajlar oldu. Bu şekilde ilk kez daha geniş kitlelere ulaşma şansı bulduk. Bu yıl ise herşey çok daha farklı. Başka bir heyecan içindeyiz. Çünkü biz interseks aktivistleri artık öyle bir iki kişi değiliz, birbirimizi bulduk, hepimiz biraraya gelme, tanışma, hikayelerimizi birbirimizle paylaşma imkanı bulduk, arkadaş olduk, dost olduk. Artık bir iç dayanışma grubumuz var. En son geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz değerli trans aktivisti Aligül Arıkan’ı anma etkinliklerinde hep birlikte bir video hazırladık ve gösterimini yaptık. İlk kez böyle kamusal bir etkinlikte yüzlerimizi açtık, sesimizi duyurduk. Bu çok başka bir duyguydu.

Sırada bir arkadaşımızın kitap projesi ve daha bin bir türlü fikrimiz, planımız var. Umuyoruz ki önümüzdeki süreçte bir çocuğun interseks olduğu fark edildiğinde ailenin danışmak, dayanışmak için başvurabileceği bir örgütlenme haline geleceğiz. Belki bir doktor, psikolog, psikiyatrist interseks bir danışan gördüğünde destek için bize yönlendirecek. İnterseks bireylerin haklarını koruyan bir yasa çıkacak, interseks çocuklar artık rızaları olmadan ameliyat edilemeyecek. Bu noktaya gelmek için daha almamız gereken çok yol var biliyoruz ama umutluyuz. En büyük motivasyonumuz bizden sonraki nesile daha iyi şartlar sunabilmek, bizim yaşadığımız travmaları bundan sonra doğacak interseks çocukların yaşamadıklarını, mutlu ve engellenmeyen bireyler olabildiklerini görebilmek.

İnterseksüel Şalala Yazarları adına Belgin

Oprah Winfrey Show: İnterseks’lere Işık Tutmak -2-

Tekrar Merhaba. Oprah Winfrey Show’a çıkan Amerikalı İnterseks’lerin röportajlarına kaldığımız yerden  devam ediyoruz. Sırada tanınmış interseks aktivistlerden Hida Viloria var.
Şimdi ona kulak verelim ;

Hida büyürken kendini hep farklı hissetmiş. Bunu şöyle belirtiyor : ” Diğer kızlardan hep daha agresiftim. Bir oyunu kızlar gibi ‘mahsusçuktan’ değil gerçekten oynardım ve daha çok oğlanlar gibi bitirirdim.”
Hida 27 yaşındayken intersekslerle ilgili bir makale okumuş ve farketmişki orada anlatılan hikayeler ve insanlar aynı ona benziyor. Fakat onun durumu bir önceki paylaşımda anlatılan Katie’den daha farklı. Hida aynı bir kadın gibi 2 X kromozomuna sahip. Yani XX  ; katie’den farklı olarak. (hatırlarsanız Katie XY kromozomuna sahipti aynı bir erkek gibi).Hida XX kromozomuna sahip dolayısıyla bedeni biyolojik olarak kadın. Ancak onun vücudu bir kadının bedeninin üretmesi gerekenden çok çok daha fazla testosteron hormonu üretiyor. Bu da onun erkeksi halinin ve hareketlerinin nedenini teşkil ediyor. Şöyle diyor Hida : ” Benim klitorisim, klitoristen daha çok küçük bir penisi andırıyor.
    Ama gel gelelim ki , Hida erkek olarak tanımlanabilecekken aslında hiç  erkek   olmayı düşünmemiş. “Aslına bakarsanız tam da gerçek bir erkekfatma (ing:Tomboy) değildim bence. Başka bir sürü interseks olmadığını bildiğim ‘normal’ kızlar benden daha çok ‘erkekfatma’ gibi takılıyorlardı. Örneğin ben büyürken hiç erkek kıyafetleri giymedim. Katolik okuluna gidiyordum ve üniforma giyiyordum. Dolayısıyla etekle bir problemim yoktu.”
Günümüzde ise Hida farklı zaman ve durumlarda bazen ‘daha fazla kadınsı’ bazen de ‘daha fazla erkeksi’ gibi hissettiğini ve göründüğünü söylüyor.
Hida doğduğunda doktorlar onun büyükçene klitorisini küçültmek için operasyon yapma talebinde bulunmuşlar ailesinden. Fakat buna kendisi de Kolombiya’lı bir doktor olan babası karşı çıkmış.

Şöyle diyor : ” Babam diğer bir çok ebeveynden daha bilgili ve bilinçliydi bu konularda. Ve eğer ben sağlıklıysam ve herşey fonksiyonunu normal şekilde yerine getiriyorsa neden ameliyat ediliyordum  ki ? Bu apaçık gereksiz bir ameliyattı kızı yani benim için. Herkes bilir ki eğer bir kişiye ameliyatsız yollardan da yarım edebiliyorsanız , ameliyat yapmayı ilk tercih olarak düşünmemelisiniz. Ve özellikle söz konusu kişi bir bebekse !
Hida sözlerine şöyle devam ediyor : “Benim interseks bedenimle barışık olmamın sebebinin bir tanesi de herhangi bir cinsiyet seçmek için kendimde herhangi bir ihtiyaç hissetmedim ve hiç baskı görmedim… Toplum size ‘tarafınızı seçmeniz için psikolojik bir baskı yapıyor aynı karışık ırktan(melez) insanlara herhangi bir tarafı seçmesi yönünde baskı yaptığı gibi. Örneğin Tiger Woods’a da böyle bir zorlama yapmışlardı. ‘sen gerçek bir siyah mısın yoksa bir Beyaz mısın ‘ diye. O da ben ikisi birdenim. Bunun hakkında size yalan söylemeyeceğim veya inkar etmeyeceğim ya da saklamayacağım. Ben ‘ikisi birden’im. diye cevap vermişti. Ben de aynı Tiger gibi düşünüyorum.
Hida sözlerini şöyle sonlandırıyor : ” İnterseks olmaktan dolayı çok mutluyum ve kendimle barışığım. Hiç bir operasyon geçirmedim ve hiç hormon tedavisi görmedim. Kendimle ilgili hiç bir şeyi değiştiremezdim.”

 

Ne eksiğiz ne de suçlu; sadece interseksiz

Cumhuriyet Pazar’a kapak olduk biz 🙂 Okumak için görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz, aşağıda bir sayfa görseli daha var ayrıca metni de ekliyoruz.

27PD01

cum27CDR02_IST

Onlarla bir blog aracılığıyla tanıştım, itiraf etmeliyim ki, her gün açıp sonra okuyamadığım onlarca blogdan biri olarak kalacağını düşünüyordum linke tıkladığımda, ama sonra uzun bir yazı takıldı gözüme; “Köyün birkaç kadını ve annemin beni zorla yatırarak, ağlamalarım ve feryat figanlarım arasında apış arama bakıp ellediklerini, yorumlar yaptıklarını hatırlıyorum: ‘Bak şurada yeri belli. Açarlar Allah’ın izniyle’. İlk defa bir parçamın öcü, kötü olduğunu algılıyordum”…

Okudukça biraz daha anlamak istedim anlatılan yaşamı; “Arkadaşlarım bana hem kız hem oğlan olduğumu belirten, genital organlarımı tarif eden onlarca lakap takardı. Delirecek gibi olurdum, o koroyu bırakıp eve koşardım. Okul yaşım geldiğinde tam olarak öğrendim dışlanmanın ne olduğunu. Yaşıtlarım okul ihtiyaçlarını bana gösteriyorlardı. Eve koşup benimkilerin ne zaman alınacağını sordum. Bir sessizlik oldu… Babam yüzüme bakmadan hışımla ‘Üç köyün çocukları aynı okula geliyor, her gün eve bir sorunla gelir, çocuklar buna rahat mı verir sanki. Temelli rezil mi olalım’ dedi. Abim babamı destekledi; tiksinerek bakıp ‘Defol git. Okul mokul yok’ diye söylendi… Her yönden ailenin utanç kaynağı, saklanması gereken öcüsüydüm. Söz konusu para olunca hiç utanmadılar ama.”

https://intersexualshalala.wordpress.com sitesinin kurucuları Tuna, Deniz, Şerife ile işte bu yazıdan sonra iletişime geçtim. Onlar, şimdiye kadar LGBT örgütleri arasında bile konuşulmayan bir konuyu gündemimize sokuyorlar: İnterseks. Öyle basitleştirildiği gibi “hem vajinası, hem penisi olan çift cinsiyetli insan” tanımlaması onları anlatmak için yetmiyor, çünkü hem biyolojik, hem de ruhsal bir kimlik bu. O nedenle bireyin rızası alınmadan erken yaşta yapılan ameliyatlara karşılar. Şimdilik, Lambdaİstanbul çatısı altında yürütüyorlar faaliyetlerini. Çünkü henüz bunu dillendirecek kadar çok cesur interseks bireye ulaşamamışlar. Oysa interseks bireylerin dünya nüfusunun yüzde 5’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Gelin sözü sahiplerine bırakalım…

-Tanışalım? Ben Tuna. 33 yaşındayım. Grafikerim.

Deniz. 31’imdeyim. Özel sektörde çalışıyorum.

Adım, Şerife. 40’ımdayım. Emekliyim.

– İnterseks, Türkiye için yeni bir kavram. İnterseks bireyi nasıl tanımlamamız gerekiyor? TUNA: İnterseks biyolojik, bedensel bir durum. Pek çok farklı biyolojik cinsiyet çeşitliliğini interseks tanımında topluyoruz, bunlar cinsel organ ve kromozom farklılıklarını içeren kategoriler, yani interseks toplumda bilinen basit anlamıyla “hem vajinası hem penisi olan çift cinsiyetli insan” değil. İnterseks bir birey kendisini kadın, erkek, çokcinsiyetli ya da cinsiyetsiz olarak tanımlayabilir, bu bireyden bireye değişir. Cinsel yönelim de her interseks bireyde farklıdır.

– Ya siz; sizler kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? TUNA: Biyolojik durumum interseks, toplumsal cinsiyetim kadın ve cinsel yönelimim de kadınlara. Gerçekten sevgililik diyebileceğim ilişkilerim 29 yaşımdan sonra oldu, ama insanların kafasını karıştırdığı için sanırım, uzun sürmedi. Yine de tutkuyu, hevesleri, sevme arzusunu elden bırakmadım hiç. Acı ya da tatlı yaşadıklarımdan pişmanlık duymadım. “İnterseks olmama rağmen bedensel ve romantik deneyimler yaşayabiliyorum”u kendime kanıtlamaya çalıştım galiba biraz.

DENİZ: Bilinçlendikçe son yıllarda kendimi interseks olarak tanımlamaya başladım. Fakat, bu şu an için kısıtlı bir çevrede böyle. Sosyal olarak kadın kimliğindeyim. Cinsel yönelimim, erkeklere.

ŞERİFE: Dünyaya erkek gözüyle bakıyorum sanırım. Araba alım-satımı yaptığım zamanlarda arabalardan çok iyi anladığımı gördüklerinde bana “abi” diye hitap eder, sonra özür dileyip abla derlerdi. XY kromozomu taşıyorum. Cinsellik sanırım çoğu interseks için kabus. Korkularla dolu. Hele bir de operasyon geçirmişsen; cinselliğiniz fiziksel olarak da darbe alıyor. Platonik veya karşı tarafı da haberdar ederek aşkı çok yaşadım fakat beden temasından hep kaçındım.

– İnterseks olduğunuz için şimdiye kadar yaşadığınız en büyük zorluk nedir? TUNA: Rızam olmadan içine sokulduğum tıbbi süreç. Doktordan doktora, laboratuvardan laboratuvara sürüklenmem, ama bana hiç bilgi verilmemesi, tıp personeli tarafından bazen küçümseyici, acıyarak bakan tavırlara maruz kalmak, bedenimin kontrolünün bende olmadığını görmek ciddi bir travmaya yol açtı.

O kadar çok zorluk var ki, hangisini anlatayım. Romantik ilişkilerdeki sıkıntılar da ayrı. Birisiyle flörte başladığınızda ona durumunuzu anlatmak, sizden uzaklaşacağından korkmak çok sıkıntılı. Ben bunu zamanla tanıştıklarıma baştan interseks olduğumu söyleyerek aştım. Bunu özel bir seremoniyle de yapmıyorum artık, lafın arasında doğal birşeymiş gibi bahsediveriyorum, doğal da zaten. Derin bir suskunluğa, bedenimizdeki sırrı saklamaya programlanarak yetiştiriliyoruz ailelerimiz tarafından. Bu da intersekslerde en çok rastlanan psikolojik sıkıntının sosyofobi olmasına yol açıyor. Bu öyle bir rahatsızlık ki telefona cevap vermek bile büyük mesele oluyor bazen.

DENİZ: Ben de ilk sıkıntıları ve gerginlikleri ergenliğimden itibaren doktorlarla olan maceralarımda yaşadım. Söz konusu kendi bedeniniz olduğu halde siz sanki bir misafirmişsiniz gibi davranılıyor. Doktor annenize durumunuzu gizlice anlatıyor. Ya da jinekoloji masasında muayene olurken artık neredeyse reşit olduğunuz halde izin alma gereği bile duymadan annenizi ve diğer doktorları çağırıp en mahrem bölgenizi gösterebiliyorlar.

İnterseks olmak toplumumuzun bilinçsizliği ve geri kafalılığı nedeniyle size sürekli suçluluk psikolojisi aşılıyor. Sürekli kusurlu, eksik, yanlış, defolu ve ucube olduğunuzu düşünmeye başlıyorsunuz. Bu kronikleşerek hayat boyu peşinizi bırakmayacak özgüven problemi yaratıyor. Üniversiteden itibaren kadın cinsel kimliğine girebilmek için bir nevi kendimden vazgeçiyor, rol yapıyor ve içimdeki erkek tarafımı bastırmaya çalışıyordum. Hayatınızın her anında rol yaptığınızı düşünün! Benliğimde hem kadınlığı hem erkekliği taşıyorum. Sadece, kadın yanımı yaşayabildiğim oranda erkek yanımı da yaşayabilmek istiyorum. İnsanlara açılırsam “Haa şu interseks kişi mi?” şeklinde yaklaşmalarını istemiyorum. Çünkü interseks olmak özelliklerimden sadece biri, kişiliğimin tamamı değil. ŞERİFE: Hayatın her alanı zor bizim için. Çünkü üçüncü bir cinsiyete yer yok. Ekonomik koşullardan tutun da toplumsal tabulara, sosyal yapıya kadar her şey bize karşı. Kendimiz olamıyoruz. Kısaca toplumda cinsiyet sahtekarı olmak zorundayız. Umarım sonraki nesiller daha özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir dünya bulurlar.

– LGBT örgütlerinde bile pek konuşulmayan interseksi gündemimize sokmak için uğraşıyorsunuz. Neden bunca zaman konuşulamadı bu konu sizce? TUNA: Tabular yüzünden. Susturulmaya, saklanmaya programlandığımız için. İnterseks bireyler deşifre olmaktan, yaftalanmaktan, hırpalanmaktan çok korktular. Ortaya çıkıp kendilerini anlatamadılar. Onlar çıkmayınca da kimse konuşmadı.

Doktorlar aileleri yanlış yönlendirmeye, gereksiz kozmetik ameliyatlarla çocuklar “normalleştirilip” cinsellikleri sakatlanmaya devam edildi… Beni, aktivist arkadaşlarım cesaretlendirdi. Mesela, geçen hafta kaybettiğimiz, trans erkek aktivizmi ve feminist mücadelede ciddi emeği olan Ali Arıkan, blogu kurmamı, yazmamı teşvik etti, çeviriler yaptı. Cesareti olan interseks birey sayısı henüz çok çok az, sadece intersekslerin yer aldığı bir örgüt kurmak için henüz erken. Biz de işe Lambdaistanbul’da başladık.

LGBT de intersekslere toplumun geri kalanı kadar yabancıydı, ama birbirimizi tanıdık, tartıştık, özeleştirilerini yaptılar sahiplenmekte geç kaldıkları için. Lambda bildiri yayınlayıp mücadele alanlarını LGBT’den LGBTİ’ye genişlettiklerini, interseks meselesini sahiplendiklerini deklare etti. Pek çok ülkede intersekslerle LGBT arasında böyle bir bağ yok henüz.

DENİZ: Konu tıp camiası içinde kaldı çoğunlukla, doktorlar bunu salt tıbbi bir durum olarak görüyor. İki neşter darbesiyle, “oldu da bitti maşallah” şeklinde yaklaşarak sadece ameliyatla bireyi istedikleri cinsiyete çevirebileceklerini düşünüyorlar. Oysa intersekslik hayat boyu yaşanacak, kadınlık, erkeklik gibi bir kimlik. Çünkü işin bir de ruhsal boyutu var. İnterseksliğin ruhsal, toplumsal boyutları tıbbi durumdan çok daha derin.

– Bu yüzden mi çocuklukta yapılan ameliyatlara karşınız? TUNA: Geçen hafta Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nce kabul edilen bir kararda, kız, erkek ve interseks çocukların maruz kaldığı genital organ cerrahi müdahaleleri gereksiz ve çocukların psikolojik sağlığında iz bırakan müdahaleler olarak nitelendirildi. İnterseks çocuklar herhangi bir tıbbi şikayetleri olmadan, sadece kadın- erkek imajına uydurulabilmek, normalleştirilmek için rızaları olmadan aileleri ve doktorlarının kontrolünde ameliyat ediliyor. Bir organınızın size sorulmadan kesilmesi büyük travma, hem psikolojik hem fiziksel olarak cinsellikte sıkıntılar yaşıyorsunuz, bedeniniz geri döndürülemez biçimde başkalarınca değiştiriliyor. Size çok fantastik bir şey söyleyeyim, anne-babalarımız ve doktorlar bizi bizden saklıyor, 20’lerimizde google’dan araştırarak öğreniyoruz interseksliğin ne olduğunu, interseks olduğumuzu bilmiyoruz bile, bende ne var diye dolaşıp duruyoruz kafayı sıyırır şekilde. Bu bir insan hakkı, interseksler her yaşta birey olarak ciddiye alınıp bilgilendirilmeli, fikirleri alınmalı, bedenleri kendilerine bırakılmalı. Karar verecek yaşa geldiğinde birey ne ameliyatı isterse olur ya da istemiyorsa olmaz.

– İnterseks bireyler için nasıl bir mücadele yürütmeyi planlıyorsunuz? TUNA: Türkiye için yolun henüz başındayız. Ama umutluyuz. İlk yapmamız gereken daha fazla interseks bireye ulaşmak. İleride yine LGBT çevrelerle temasda ancak interseks bireylere özel bir örgütlenme kurabiliriz. Blogumuz da kendi çapında bir kurum olmaya başladı. Temel bilgi içeren pek çok yazı var. Bir anne-baba rehberi olacak, bunu çok önemsiyorum, intersekslerin ebeveynleri doğru yönlendirilmeli, çocuklarının yanlış, hatalı, arızalı, utanılması gereken bir şey olmadığını bilmeliler, onları birey olarak görüp ciddiye almalılar. İnterseks aileleri için de bir örgütlenmeye ihtiyaç var.

ŞERİFE: Mücadele en başta tıp alanında olmalı, “genital cinayet” işleyen doktorlara karşı! İnterseks çocuklara ve ailelerine daha iyi yönlendirme yapılmalı, psikolojik desteğe ulaşmaları kolaylaştırılmalı. Toplum denen olgu bir hapishane interseksler için, kapıdan dışarı adımını attığın anda korku ve saklanma başlıyor. Bu değişmeli.

DENİZ: Bir de yasal haklar var. Avustralya ve Almanya resmi belgelere 3. cinsiyet kutucuğunu koydu. Bu ülkelerde interseks bireylerin hakları ayrımcılığa karşı anayasal korumada. AB’nin Çocukların Bedensel Bütünlüğünü Koruma Hakkı Raporu da yasal güvenceleri pekiştirecek. Avustralya Tony Briffa’yı çıkardı, dünyanın kimliği açık ilk interseks belediye başkanı. ABD’de interseks çocuk ameliyatlarını yapan devlet kurumları ve doktorlar mahkemeye verilebiliyor, emsal davalar var. Sırf tıp kurumuna başvurmuş, hastanede kaydı düşülmüş interseks bireyler dünya nüfusunun yüzde 2’si, bir de kaydı olmayanlarla rakamın yüzde 5’i bulduğunu düşünüyoruz, yani 200’le 350 milyon kişi arasında çok ciddi bir kitle söz konusu, bunu gözardı edemeyiz. İnterseksler vardır!

To Be an Intersex Child in a Village

12go51wh3 (1)Source: Şerife, “Köyde interseks bir çocuk olmak,” (“To Be an Intersex Child in a Village,”) İnterseksüel ŞaLaLa, 1 October 2013, https://intersexualshalala.wordpress.com/2013/10/01/koyde-interseks-bir-cocuk-olmak/

Do you know what it is like to be an intersex person in Anatolia, in a village in Turkey? I know that pain, I know what it is like to be the kid who got called names or heard a mother’s sigh when she was asked about it.. Listen to it from someone like me who once could not speak Turkish at all.

I guess I was 5 or 6 years old, I remember some women from our village and my mother forcing me to lie down and touching me between my legs while I was crying and screaming, making comments like they were doctors. They were consoling my mother by saying: ‘’Look, it is right there. Doctors will open it with the grace of God’’ and my mother would agree with them with gratitude and say, ‘’Amen, please God.’’

Bu yazının devamını oku