İnterseksüel ŞaLaLa

cinsiyet ve cibilliyetin kaygan zemini

Tag Archives: lambdaistanbul

Hida Viloria’dan Lambda’ya interseks teşekkürü

İnterseks mücadelesinin dünyada ön plandaki isimlerinden Latin kökenli Amerikalı interseks aktivisti Hida Viloria bir video ile Lambdaistanbul LGBTİ derneğine Türkiye’de interseks meselesini sahiplendiği için teşekkür etti. Viloria, mesajını Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde gerçekleştirilen 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinliğinde verdi. Tüm interseksler adına Lambda’ya teşekkür eden Viloria, derneğin öncü bir örgüt olduğunu ve iyi işler başarmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Türkiyeli interseksler olarak biz de bu güzel mesajı için hem Hida Viloria’ya hem de vesile olan Lambdaistanbul LGBTİ’ye teşekkür ediyoruz.

Not a girl that looks like a boy or a boy that looks like a girl: INTERSEX!

neaeeoazodt (1)Source: Lambdaistanbul, “Kız görünümlü erkek, erkek görünümlü kız değil: İNTERSEKS!,” (“Not a girl that looks like a boy or a boy that looks like a girl: INTERSEX!”) 1 October 2013, http://www.lambdaistanbul.org/s/etkinlik/kiz-gorunumlu-erkek-erkek-gorunumlu-kiz-degil-interseks/

During the Gezi Resistance in June, a significant part of society clearly saw how the media can be prejudiced, manipulative, and can choose to ignore certain things. However, this has always been the case for groups who have been made “the other” or silenced. Mainstream media has always ignored what women, unrecognized ethnic groups, LGBT people have said, done and experienced or turned them into circus freaks who can be abused. In general, these groups have tried to overcome this problem by creating their own alternative media outlets. On the other hand, one group has remained more silent, more invisible than the others. They could not even create a safe ghetto, a sub culture to exist in. We will tell you more about intersex people.

Intersex people are born with biological gender differences. They are called hermaphrodites by science, and the public use vulgar colloquial terms that denote an androgenous or monoclinous nature to describe them. Intersex people are living with the loneliness and pain caused by being invisible and the fear of being labeled if they become visible. Last week, mainstream media surprised us by showing us an example of how one can be ignored and labeled at the same time. In a widely publicized story, “He became a boy at age 10,” from Anadolu Agency sources, the experience of an intersex child called R.Y. was reported, without once using the word ‘intersex’ and instead using phrases like “originally a fertile girl,” “a girl that looks like a boy or a boy that looks like a girl” as if R.Y. was a product in a store. R.Y. was operated on without permission or receiving counselling. Not only was the uninformed child subjected to a harsh medical procedure without their opinion or consent, they also became the plaything of the media that used an incorrect and harsh language.

Bu yazının devamını oku

Lambdaistanbul’dan interseks bildirisi

neaeeOaZodTLambdaistanbul LGBTİ Derneği bir bildiri ile bundan böyle interseks bireylerin sorunlarını ve görünürlük mücadelesine de kendi mücadele gündemlerinden birisi olarak sahiplendiğini ve bünyesinde interseks aktivistlerle birlikte çalışacağını deklare etti. Bildiride medyanın intersekslerle ilgili haber yaparken kullandığı yaftalayıcı dil de eleştirildi.

İnterseksüel Şalala olarak Lambda’daki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bildiriyi aşağıda yayınlıyoruz:

Kız görünümlü erkek, erkek görünümlü kız değil: İNTERSEKS!
Haziran ayında Gezi direnişi sırasında da toplumun büyük kesimi medyanın ne kadar yanlı, ne kadar manipülatif olabildiğini ve bazı şeyleri nasıl yok saydığını açıkça gördü. Ancak bu ötekileştirilmiş, sesleri bastırılmış bazı gruplar için zaten ezelden beri böyleydi. Anaakım medya her zaman kadınların, kimlik mücadelesi içindeki etnik grupların, lgbt bireylerin söylediklerini, yaptıklarını, başına gelenleri ya görmezden geldi ya da birer sirk ucubesi şeklinde servis ederek sömürülebilir hale dönüştürdü. Bahsi geçen ötekileştirilmiş gruplar bu sorunu genellikle kendi alternatif basın yayın mecralarını oluşturarak aşmaya çalıştılar. Öte yandan, bir grup herkesten daha sessiz, daha görünmez kaldı, kendine içinde var olabileceği korunaklı bir getto, bir altkültür dahi yaratamadı. Size interseks bireylerden bahsedeceğiz. Bu yazının devamını oku

Lambda’da interseks konuşuldu

27 Nisan 2013 Cumartesi saat 16.00’da Lambdaistanbul’da gerçekleştirilen “İnterseks: Silahlı ve Tehlikeli” başlıklı toplantı tıp camiası dışında Türkiye’de Türkçe gerçekleştirilen interseks konulu ilk etkinlik oldu. 2011 Onur Haftası’nda Arjantinli trans aktivist Mauro Cabral’ın interseks ve tabu üzerine yaptığı sunumdan beri Türkiye LGBT hareketi ilk kez interseks konulu bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İnterseks aktivistleri Evrim Bal ve Belgin İnan’ın hazırladıkları toplantıda konuşmayı Belgin İnan gerçekleştirdi. Toplantıda interseks üzerine fikir yürütmelerin yanı sıra interseks ve lgbt hareketlerinin hangi noktalardan işbirliği içerisine girebileceği sorgulandı ve Türkiye LGBT hareketinin interseksin “İ”sini de sahiplenmesinin vakti geldiği üzerinde hemfikir kalındı. Lambda gönüllüleri bundan sonra LGBTİ kısaltmasını kullanmaya dikkat edeceklerini, bunda geç bile kalındığını dile getirdi.

Bu yazının devamını oku